Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Każda sprawa z dziedziny prawa rodzinnego jest trudna dla jej uczestników. Rozwód, alimenty, podział majątku, ustalenie rodzicielstwa czy kontaktów z dzieckiem, należą do najbardziej obciążających emocjonalnie spraw sądowych.

Inicjując tego rodzaju postępowanie należy być w pełni świadomym swojej decyzji. Dlatego w sprawach rodzinnych warto zwrócić się do doświadczonego i kompetentnego pełnomocnika.

Nasza Kancelaria zajmuje się wszystkimi sprawami z dziedziny prawa rodzinnego, zarówno rozwodami z orzeczeniem o winie jak i bez, uregulowaniem kontaktów z dziećmi, podziałem majątku, przysposobieniem czy postępowaniami w sprawach nieletnich. Świadczymy pomoc prawną oraz wsparcie na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy stosowne porozumienia rodzicielskie, formułujemy pisma procesowe oraz reprezentujemy przed sądem.

  • rozwód i separacja,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • podział majątku,
  • rozdzielność majątkowa,
  • alimenty,
  • pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • kontakty z dzieckiem,
  • przysposobienie (adopcja),
  • postępowanie w sprawach nieletnich,
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,

Jeżeli nie jesteś pewny jakiego zakresu prawa dotyczy Twój problem, skontaktuj się z Nami.
Razem opracujemy korzystny, rzetelny i satysfakcjonujący plan działania, na podstawie Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Opracujemy taktykę procesową dostosowaną do Twojej sytuacji faktycznej i prawnej.
RAZEM ROZWIĄŻEMY TWÓJ PROBLEM.

Nasza Kancelaria mieści się w Sopocie przy Alei Niepodległości 747/U3 oraz w Bytowie przy ulicy Zielonej 2/1.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nie jesteś pewny jakiego zakresu prawa dotyczy Twój problem,