Honorarium

Honorarium

Wynagrodzenie za usługi prawne ustalane jest indywidualnie z każdym klientem. Jego wysokość uwarunkowana jest złożonością zagadnienia prawnego, zakresem czynności niezbędnych do prowadzenia sprawy oraz czasem jej trwania.

Szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz terminu płatności zawarte są w umowie podpisywanej z klientem. Ustalone wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych oraz innych kosztów poniesionych przez kancelarię w interesie klienta. W zakresie pomocy prawnej rozliczenie następuje na podstawie wystawionego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Wynagrodzenie może być ustalone w formie:

 • wynagrodzenia ryczałtowego
 • wysokość wynagrodzenia ustalana jest w góry po przeanalizowaniu sprawy, oszacowaniu jej stopnia trudności oraz koniecznego nakładu pracy,
 • wynagrodzenia godzinowego
 • wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu poświęconego sprawie, w oparciu o ustaloną stawkę godzinową.

Poniższy cennik kształtowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, z dnia 22 października 2015 roku, stanowi poglądowy zapis kosztów prowadzenia spraw cywilnych:

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nie jesteś pewny jakiego zakresu prawa dotyczy Twój problem,