Prawo cywilne

Prawo cywilne

Sprawy z dziedziny prawa cywilnego to najczęściej prowadzone spory. Sprawy o zapłatę, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zadośćuczynienie czy odszkodowanie wymagają szczegółowej znajomości przepisów prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i proceduralnego. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach cywilnych na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy pisma przedsądowe, pisma procesowe, prowadzimy windykację – polubowną jak i sądową. Reprezentujemy naszego Klienta w toku całego postępowania, zapewniając mu odpowiednie wsparcie oraz najwyższą jakość usług prawnych.

  • sprawy o zapłatę z tytułu umów,
  • sprawy o świadczenia niepieniężne z tytułu umów,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów,
  • windykacja należności (polubowna, sądowa),
  • zniesienie współwłasności,
  • zasiedzenie,
  • służebności.

Jeżeli nie jesteś pewny jakiego zakresu prawa dotyczy Twój problem, skontaktuj się z Nami.
Razem opracujemy korzystny, rzetelny i satysfakcjonujący plan działania, na podstawie Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Opracujemy taktykę procesową dostosowaną do Twojej sytuacji faktycznej i prawnej.
RAZEM ROZWIĄŻEMY TWÓJ PROBLEM.

Nasza Kancelaria mieści się w Sopocie przy Alei Niepodległości 747/U3 oraz w Bytowie przy ulicy Zielonej 2/1.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nie jesteś pewny jakiego zakresu prawa dotyczy Twój problem,